รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
รองศึกษาธิการภาค 3 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.ปราจีนบุรี
รองศึกษาธิการภาค 3 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.นครนายก
รองศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.สระแก้ว
รองศึกษาธิการภาค 3 สักการะองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน การบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562