วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดประชุมการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจรอบที่ 2
เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ดร.พีระ รัตนวิจิตร ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ออกตรวจเยี่ยม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง ๕ จังหวัด
บรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช