ข่าว ศธภ.3 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 798 ครั้ง ]

รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-12-12 11:12:38 ผู้เยี่ยมชม : 87 ครั้ง
รองศึกษาธิการภาค 3 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.ปราจีนบุรี
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2018-11-23 15:22:01 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
รองศึกษาธิการภาค 3 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.นครนายก
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2018-11-23 14:18:04 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
รองศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.สระแก้ว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-11-20 10:59:44 ผู้เยี่ยมชม : 207 ครั้ง
รองศึกษาธิการภาค 3 สักการะองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2018-11-02 23:13:10 ผู้เยี่ยมชม : 186 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน การบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562
ผู้โพสต์ : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
เมื่อ : 2018-10-26 14:09:42 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก)
ผู้โพสต์ : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
เมื่อ : 2018-10-26 13:31:54 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการภาค3 จัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชืี่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-25 16:23:38 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
รองศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือประชารัฐ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-24 13:10:19 ผู้เยี่ยมชม : 226 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองศึกษาธิการภาค 3 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4 (3 กลุ่มจังหวัด) ประกอบด้วย ภาคตะวันออก 1 ภาคตะวันออก 2 และภาคกลางตอนบน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และมีผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 3 กลุ่มจังหวัด ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-09-21 18:18:02 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการบันทึกข้อมูลในระบบ E-Inspection เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2018-09-19 18:31:15 ผู้เยี่ยมชม : 155 ครั้ง
รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการประชุมแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้โพสต์ : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
เมื่อ : 2018-09-19 18:19:10 ผู้เยี่ยมชม : 164 ครั้ง
รองศึกษาธิการภาค 3 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-31 10:48:57 ผู้เยี่ยมชม : 189 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-28 19:51:52 ผู้เยี่ยมชม : 178 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-27 16:35:31 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ต้อนรับนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-27 15:11:29 ผู้เยี่ยมชม : 105 ครั้ง
22 สิงหาคม 61 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสมุทรปราการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-23 20:33:27 ผู้เยี่ยมชม : 244 ครั้ง
21 สิงหาคม 61 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครนายก กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-23 19:59:30 ผู้เยี่ยมชม : 208 ครั้ง
17 สิงหาคม 61 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสระแก้ว กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-20 09:49:39 ผู้เยี่ยมชม : 323 ครั้ง
14 สิงหาคม 61 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-16 09:10:59 ผู้เยี่ยมชม : 216 ครั้ง
10 สิงหาคม 61 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปราจีนบุรี กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-14 06:29:19 ผู้เยี่ยมชม : 221 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 รับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-08-10 13:20:19 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
สนง.ศธภ. 3 จัดประชุมสัญจร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี เล็งจัดสัญจรพื้นที่อีก 3 จังหวัด ในปีหน้า
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-07-26 13:55:58 ผู้เยี่ยมชม : 242 ครั้ง
ประมวลภาพการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถานศึกษา/ชุมชน ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 1 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. 6 อัตลักษณ์ท้องถิ่นหมู่บ้านน้ำตาลสด ชุมชนบ้านบางทองหลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 สนามชัยเขต สพม. 6 อัตลักษณ์ท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนวนเกษตร บ้านห้วยหิน จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 บ้านนา “นายกพิทยากร” สพม. 7 อัตลักษณ์ท้องถิ่นการกำจัดขยะในชุมชน ชุมชนดอนโพธิ์ จังหวัดนครนายก 4 ปากพลีวิทยาคาร สพม. 7 อัตลักษณ์ท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชนบ้านไทยพวน ตำบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายก 5 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอศ. อัตลักษณ์ท้องถิ่นสมุนไพรบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี 6 ศรีมโหสถ สพม. 7 อัตลักษณ์ท้องถิ่นวิถีชีวิตชาวไทยพวน ชุมชนโคกมอญ จังหวัดปราจีนบุรี 7 วัดทรงธรรม สพม. 6 อัตลักษณ์ท้องถิ่นประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบมอญพระประแดง ชุมชนทรงคนอง จังหวัดสมุทรปราการ 8 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. 6 อัตลักษณ์ท้องถิ่นกุ้งเหยียดบ้านสาขลา ชุมชนบ้านสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ 9 วังหลังวิทยาคม สพม. 7 อัตลักษณ์ท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จักสานล้อมภาชนะ ตำบลทุ่งมหาเจริญ จังหวัดสระแก้ว 10 คลองน้ำใส สพม. 7 อัตลักษณ์ท้องถิ่นแปรรูปอาหาร by ชายขอบ จังหวัดสระแก้วสระแก้ว สถานศึกษา/ชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ฯ และคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบระดับภาค จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. 6 อัตลักษณ์ท้องถิ่นหมู่บ้านน้ำตาลสด ชุมชนบ้านบางทองหลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 บ้านนา “นายกพิทยากร” สพม. 7 อัตลักษณ์ท้องถิ่นการกำจัดขยะในชุมชน ชุมชนดอนโพธิ์ จังหวัดนครนายก 3 ปากพลีวิทยาคาร สพม. 7 อัตลักษณ์ท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชนบ้านไทยพวน ตำบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายก 4 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอศ. อัตลักษณ์ท้องถิ่นสมุนไพรบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี 5 วัดทรงธรรม สพม. 6 อัตลักษณ์ท้องถิ่นประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบมอญพระประแดง ชุมชนทรงคนอง จังหวัดสมุทรปราการ 6 วังหลังวิทยาคม สพม. 7 อัตลักษณ์ท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จักสานล้อมภาชนะ ตำบลทุ่งมหาเจริญ จังหวัดสระแก้ว สถานศึกษา/ชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นสถานศึกษาต้นแบบระดับประเทศ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วัดทรงธรรม สพม. 6 อัตลักษณ์ท้องถิ่นประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบมอญพระประแดง ชุมชนทรงคนอง จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้โพสต์ : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
เมื่อ : 2018-07-18 09:38:22 ผู้เยี่ยมชม : 70 ครั้ง
ศธภ.3 ประเมินผลโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผู้โพสต์ : กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ : 2018-07-09 15:37:44 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
อบรมแกนนำเยาวชน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
ผู้โพสต์ : กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ : 2018-06-24 10:19:34 ผู้เยี่ยมชม : 96 ครั้ง
ประชุมจัดหลักสูตรเชื่ิอมโยงอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 3
ผู้โพสต์ : กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
เมื่อ : 2018-06-18 13:47:37 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษากลุ่มจังหวัดและแผนบูรณาการระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
ผู้โพสต์ : กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ : 2018-05-25 07:57:57 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจและการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด แผนบูรณาการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-26 16:06:12 ผู้เยี่ยมชม : 102 ครั้ง
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-25 15:21:24 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>