ข่าวเครือข่าย ศธจ. E-network สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

ช่องทางการร้องเรียนสำนักงานศึกษาธิการภาค 3

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 161 ครั้ง ]


ช่องทางการร้องเรียนสำนักงานศึกษาธิการภาค 3

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.3


          สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 แจ้งช่องทางการร้องเรียนเรื่องราวต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถเสนอแนะขั้นตอน วิธีการทำงาน หรือเรื่องราวต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือปรับปรุงเรื่องอื่นๆได้ตามช่องทางที่แจ้งนี้                                                                             

    ช่องทางการร้องเรียนสำนักงานศึกษาธิการภาค 3