ข่าวเครือข่าย ศธจ. E-network สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 351 ครั้ง ]


รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.3


           นายสมบูรณ์ อรุณพงษ์ รองศึกษาธิการภาค 9 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 โดยมีคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ,สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ,สกสค. สพม.6 ร่วมให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโกวิท สำนักงานศึกษาธิการภาค 3                                                                             

    รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่ รองศึกษาธิการภาค 3 เดินทางรับตำแหน่งใหม่