ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
20/07/2560 ผู้ประสานงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.ในพื้นที่ความรับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
20/07/2560 แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรวจราชการและติดตามประเมินผล
20/07/2560 แบบการติดตามฯ รอบที่ ๒ ตรวจราชการและติดตามประเมินผล
20/07/2560 แบบนำเสนอผลการปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานผู้รับการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจรอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรวจราชการและติดตามประเมินผล