ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
31/08/2560 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.ป้อกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
31/08/2560 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้อกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
04/08/2560 ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว กลุ่มบริหารงานบุคคล
03/07/2560 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล