ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
09/03/2560 ทำเนียบสมุดโทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ
08/03/2560 ขอส่งเครื่องมือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่@ กลุ่มอำนวยการ
08/03/2560 ขอข้อมูลในการจัดทำทำเนียบประสานงานเครือข่ายการตรวจราชการ กลุ่มอำนวยการ
20/02/2560 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหัวข้อFree Online Serviceเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน กลุ่มอำนวยการ
10/01/2560 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
10/01/2560 การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กลุ่มอำนวยการ
04/01/2560 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มอำนวยการ