ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
ทำเนียบลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3นายอภิชาติ อำไพบูลย์
ลูกจ้างชั่วคราวนางสาววิชชุตา เนียมเปรม
ลูกจ้างชั่วคราว