ข้อมูลรองศึกษาธิการภาค
ทำเนียบรองศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3นายสมบูรณ์ อรุณพงษ์
รองศึกษาธิการภาค 3