ข้อมูลศึกษาธิการภาค
ทำเนียบศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3นายพีระ รัตนวิจิตร
ศึกษาธิการภาค 3