ข้อมูลศึกษาธิการภาค
ทำเนียบศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3นายอำนาจ วิชยานุวัติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 3